Towarzystwo

Celem działania Towarzystwa
jest
promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia.


Towarzystwo realizuje swoje cele przez:


1. Proponowanie aktywności fizycznej i sportu,
2. Organizowanie imprez sportowych, zawodów, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach,
3. Proponowanie zachowań prozdrowotnych,
4. Wdrażanie i upowszechnianie innowacji w zakresie organizacji i funkcjonowania klubów i stowarzyszeń sportowych,


Wyciąg ze statut Towarzystwa

Towarzystwo jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000225704
Podstrony (3): Historia Sprawozdania Zarząd